Penggunaan kata SEMBARANGAN

 

Sampah sembarangan

Mari kita sekarang membahas penggunaan kata SEMBARANGAN.

Dalam KBBI, kata SEMBARANG mempunyai makna sebagai berikut:

sembarang » sem.ba.rang.an

a tidak dengan pilih-pilih; tidak dengan pandang-memandang; asal ... saja: menuduh dengan ~ saja asal menuduh saja (tidak dengan alasan yang layak); kawin dengan orang ~ dengan orang yang tidak terpilih (tidak berasal dan sebagainya); buku itu diletakkan ~ saja tidak memilih tempat atau tidak dengan aturan

Dengan demikian makna yang terkandung dalam tulisan di papan poster tersebut adalah:

  • Kalau Anda orang yang baik, jangan membuang sampah asal-asalan 
  • Kalau Anda orang yang baik, buanglah sampah di tempat sampah
Posting Komentar untuk "Penggunaan kata SEMBARANGAN"